Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler ve Stem Eğitimi

STEM eğitimi, öğrenci merkezli bir öğrenim deneyimi sunması sayesinde öğrencilere güçlü bir eğitim programı oluşturmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin başarılı olabilmeleri için aktif ve uygulamalı öğrenme ortamlarında eğitim almaları gerekir. Bu durum, özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için oldukça önemlidir.

Doğru yönlendirmeyle, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin STEM ve STEAM alanlarında başarılı olmaları mümkündür. STEAM eğitimindeki A, “sanat” anlamına gelmektedir – güzel sanatlar ve beşeri bilimler ile bilimi birleştirerek günlük öğrenme deneyimine entegre etmeyi amaçlar.

Araştırmalara göre, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yaşıtlarından çok daha düşük bir oranla üniversite eğitimine devam ediyorlar. Ancak, STEM alanlarını tercih etme oranları, yaşıtlarından çok daha yüksek (%34’e, %22). Üzücü bir şekilde, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin STEM alanlarında başarılı olamayacağına dair önyargılar günümüzde hala yaygın. Bu da ebeveynlerin veya öğretmenlerin bu öğrencileri STEM alanlarına teşvik etmesinin önünde bir engeldir. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere ileri kurslar ya da STEM kariyerine hazırlık gibi konularda yeterli bilgi ve danışmanlık hizmetleri verilmemektedir. Ne var ki STEM eğitimi doğası gereği, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin belirli eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır:

Düzenli Hareket: 

STEM sınıfları, problemleri çözmek için proaktif ve uygulamalı yaklaşımları benimser. Öğrencilerin bir amaç için düzenli olarak hareket halinde olma fırsatları hayli fazladır.

Saygılı ve Anlayışlı Eğitim Ortamı: 

STEM sınıfları bir güvenli alan oluşturmayı amaçlar. Örneğin, grup halinde çalışan birkaç öğrenci mevcut problem için herhangi bir çözüm geliştiremezse, bu bir sorun teşkil etmez. Başarısızlık da tasarımın geliştirilmesi ya da başarılması kadar doğal ve gerekli bir adım olarak görülür. Bunun yanı sıra, grup üyeleri birbirlerine saygı gösterir ve koşulsuz kabul eder. Öğretmenler ise her bir öğrencinin diğerlerine saygılı davrandığından emin olmak için grupları gözlemler.

Esnek Öğretme Tarzları:

 STEM eğitiminde esneklik, öğretmedeki nihai amaçtır. Her öğrenci, kendi anlama tarzına uygun tarzda ve sürede öğrenir. Bu noktada, proje tabanlı ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımları da öğrencilerin merak duygusunu ve öğrenme motivasyonunu artırır.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Eğitim Stratejileri

STEM eğitiminin birçok özelliği, bu öğrencilere fayda sağlamaktadır. Ancak yukarıda bahsedilenlere ek olarak bazı stratejiler, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için gerçekten değerli bir eğitim planı hazırlamada kullanılabilir:

  1. Yetkinliklerine İnanın: Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin ileri seviyede bilgileri edinebileceğine ve bunu uygulamaya dökebileceklerine inanın.
  2. Güçlü Yönlerini ve İlgi Alanlarını Geliştirin: Öğrenme konusundaki heyecanlarını ve motivasyonlarını artırmak için ilgi alanlarından faydalanın.
  3. Öğrenme Akışı Yöntemini Deneyin: Zorluk seviyesini kademeli olarak artırın ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin bu zorluklar karşısında başarılı olabilecekleri fırsatlar sağlayın. Gerektiği şekilde uygulayabilmeleri ve uyarlayabilmeleri için net ve anında bir geri dönüt sağlayın.
  4. Teknoloji Araçlarından Faydalanın: Teknoloji, özellikle işitme ve görme kaybı olan öğrenciler için büyük destek sağlamaktadır. Bu öğrenciler için ders materyallerini dijital formatta verin.
  5. Öğrenci Grupları Oluşturun: Grup üyeleri, birbirlerinin güçlü yönlerine saygı gösterir ve birbirlerinin farklılıklarını kabul eder. Konuşma ve eylemlerle saygı göstermeleri için onları uygun şekilde yönlendirin.  Grup çalışmaları, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları sosyal becerileri kazanmalarına ve uygulamalarına izin verir.

Kaynak:

www.vizyonergenc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir