Osmanlı’da Esnafların Duvarlarını Süsleyen 12 Güzel Söz

Ülkemizde esnaflık; geçmişten bu yana kökleri dürüstlüğe, alın terine verilen öneme dayanan, kardeşliği yücelten, haksız rekabete karşı olan Ahilik geleneğinden beslenir. Bu listemizde Anadolu’daki esnaf dükkânlarında duvarları süsleyen, ahilik geleneğinin değerlerini en güzel şekilde ifade eden sözlere yer veriyoruz.

Aşçı dükkânında:

Her taamın (yiyeceğin) lezzeti ta ki dimağdan (beyinden) çıkar, Tuz ekmek hakkını bilmeyen akıbet(sonunda) gözden çıkar.

Aşçı dükkânında:

Her taamın (yiyeceğin) lezzeti ta ki dimağdan (beyinden) çıkar, Tuz ekmek hakkını bilmeyen akıbet(sonunda) gözden çıkar.

Balıkçı dükkânında:

Ehl-i aşka müptelayım(tutkunum) nemelazım kâr benim, Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim.

Balıkçı dükkânında:

Ehl-i aşka müptelayım(tutkunum) nemelazım kâr benim, Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim.

Bir helvacı dükkânında:

Dolandım misl-i cihan bulamadım başıma bir tane tac, Ne eğride tok gördüm ne doğruda aç

Bir helvacı dükkânında:


Dolandım misl-i cihan bulamadım başıma bir tane tac, Ne eğride tok gördüm ne doğruda aç.

Bazı dükkânlarda:

Dükkân kapusu Hak kapusu, Hakkına yalvar, Çeşmim (gözyaşım) gibidir çeşmeleri akmasa da damlar.

Bazı dükkânlarda:

Dükkân kapusu Hak kapusu, Hakkına yalvar, Çeşmim (gözyaşım) gibidir çeşmeleri akmasa da damlar.

Bir şekerci dükkânında:

Sade pirinç zerde olmaz bal gerektir kazgana (kazana), Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

Bir şekerci dükkânında:

Sade pirinç zerde olmaz bal gerektir kazgana (kazana), Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.

Bir dükkânda:

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah

Bir dükkânda:

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.

Berber dükkânında:

Her seherde besmeleyle açılır dükkanımız,
Hazret-i Selman Pak’tır pîrimiz üstadımız.
Lâfla dükkân açılmaz, boş yere etme telâş
Selmân-ı Pâk de gelse parasız olmaz tıraş

Berber dükkânında:

Her seherde besmeleyle açılır dükkanımız,
Hazret-i Selman Pak’tır pîrimiz üstadımız.
Lâfla dükkân açılmaz, boş yere etme telâş
Selmân-ı Pâk de gelse parasız olmaz tıraş.

Bir hamamda:

Gelen gelsin saadetle,
Giden gitsin selametle

Bir hamamda:


Gelen gelsin saadetle,
Giden gitsin selametle.

Marangoz dükkânında:

Sefa geldin ey müsafir, ısmarla kahve içelim,
İşçi ile sohbet olmaz, bir merhaba der geçelim.

Marangoz dükkânında:

Sefa geldin ey müsafir, ısmarla kahve içelim,
İşçi ile sohbet olmaz, bir merhaba der geçelim.

Bir dükkânda:

İlim ve sanattan haberdar olmayanlar aç olur,
Müflis ve bîvâye kalur, herkese muhtaç olur.

Bir dükkânda:


İlim ve sanattan haberdar olmayanlar aç olur,
Müflis ve bîvâye kalur, herkese muhtaç olur.

Bir kahvehanede:

Her seherde besmeleyle açılır dükkânımız
Hazreti Şazelî’dir pirimiz, üstadımız

Bu kahve öyle bir kahvedir ki her usulü bâ sefa İçinde sâkin olanlar çekmesün asla cefa

Bir kahvehanede:

Her seherde besmeleyle açılır dükkânımız
Hazreti Şazelî’dir pirimiz, üstadımız

Bu kahve öyle bir kahvedir ki her usulü bâ sefa İçinde sâkin olanlar çekmesün asla cefa.

Bir dükkânda :

Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız.
Hakk’a iman ederiz, Müslümandır şanımız.

Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin.
Hilesi hurdası yok, helalinden malımız.

Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yarimiz.
Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız.

Kaynak: Küllük Kahvesi

Bir dükkânda :

Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız.
Hakk’a iman ederiz, Müslümandır şanımız.

Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin.
Hilesi hurdası yok, helalinden malımız.

Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yarimiz.
Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız.

Kaynak: Küllük Kahvesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir