Metropolitan Testi

Okula ilk adım, hem çocuk için hem de aile için büyük bir yenilik ve değişimdir. Bu önemli başlangıçta çocuğun okul olgunluğu, onun gelecekteki başarısında oldukça etkili olacaktır.

Okul olgunluğu onun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesidir. Bu düzeyi belirlemek için Hildreth ve arkadaşları tarafından hazırlanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Oktay (1980) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Oktay (1980) 44 ilkokul çocuğuna Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile Metropolitan Başarı Testini uygulamıştır.

5-6 yaş aralığındaki çocukların okula hazırlık süreçlerini değerlendirmek ve gelecekteki başarılarına olumlu katkı sağlamak amacı ile uygulanan bu test, on altı sayfadan ve altı ayrı testten oluşmaktadır.

Test Alanları

-Kelime anlama (15 madde): Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.

-Cümleler (14 madde): Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.

-Genel Bilgiler (14 madde): Genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.

-Eşleştirme (19 madde): Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.

Sayılar (24 madde): Bu test sayı bilgisini ölçmektedir.

Kopya etme (10 madde): Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir.

 Bu testi her okul uygulamalı, sonuçlarını değerlendirmeli, veli ile paylaşmalı ve bireysel eğitim-öğretim sürecini tasarlamalıdır. Bunun sonucunda velilerin çocukları ile ilgili kaygıları yok edilecek ve öğrenci için verimli bir döneme adım atılacaktır.

Metropolitan Testini inceleyebilir, daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir